Çocuğunuzun Öğrenme Stilini Biliyor musunuz?

Çocuğunuzun Öğrenme Stilini Biliyor musunuz?

Okulların başlamasıyla birlikte öğrencilerle velileri arasında “ ders çalışıyorum” “hayır çalışmıyorsun” polemiği başladı. Anne babalar ders çalışırken veya sınavlara hazırlanırken başarılı olmaları ve verimli çalışmaları için hep aynı öğütleri vermeya başladılar;

“Çalıştığın masan ya da odan düzenli olmalı, masanın başında  ve sandalyede oturarak ve uzun süre kalkmadan ders çalışmalısın. Odan sessiz olmalı, çalışırken müzik dinlememelisin , bir şeyler atıştırmamalısın “ gibi koşulları peş peşe sıralıyorlar.

Oysa ki her öğrencinin öğrenme stili farklıdır. Kimi öğrenci görsel uyaranlarla, kimi öğrenci işitsel, kimisi ise kinestetik dediğimiz dokunsal ve hareketli uyaranlarla daha çabuk ve kalıcı öğrenir .

Maalesef bir çok çocuk sırf bu yüzden okul ortamında hiperaktif, yaramaz, ilgisiz diye değerlendirilirken aslında onun öğrenme stiline uygun olmayan bir ortam vardır. Çocuğunuzun öğrenme stili için

Öğrenme Stilleri Nedir? 

 • Öğrenme stilleri, her öğrencinin yeni ve zor bir bilgiyi öğrenirken kendine özgü ve farklı bir şekilde kullandığı yollardır.
 • Öğrenme stillerinde güçlü ve geliştirilmesi gereken noktalar vardır.
 • Stillerden bazılarının baskın olarak kullanılması, doğuştan gelir; fakat daha sonra kişinin akademik yaşantısıyla, mesleğiyle ve çevresel faktörlerle şekillenir.
 • Stillerden birinin diğerine göre üstünlüğü yoktur; herkesin kendine özgü ve değerli bir öğrenme stili vardır.
 • Öğrenme stilleri ile zekâ arasında doğrudan bir ilişki yoktur
 • Öğrenme stilleri kişilik özelliklerinden de etkilenir.
 • Uzmanlar tarafından Öğrenme stilleri testi uygulanır ve raporlanır

Kişinin öğrenme stilini bilmesindeki amaç sadece akademik başarılarını arttırmak olmamalı, yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip olmaları ve bunun avantajı ile kendilerini daha iyi tanımalarını, bu sayede okul ve meslek seçimlerinde sağlıklı kararlar verebilmelerini ve sosyal yaşamlarında daha mutlu bireyler olabilmelerini sağlamaktır.

GÖRSEL

Baskın Özellikleri

 • En çok ne gördüklerini hatırlarlar. Görsel verilerden (resim, diyagram, gösteri, şema, harita vb.) sözel verilere göre (yazılı ve sözlü açıklamalar) daha çok bilgi edinirler.
 • Bilgileri görsel olarak kodlama eğilimindedirler.

Zorluk Çektikleri

 • Görsel öğrenenlere bir şey sadece söylenir ve onunla ilgili bir şey gösterilmezse, muhtemelen bunu unutacaktır.
 • Görsel yolla bilgiyi işleme stratejilerinin bilmemenin sıkıntısını yoğun olarak yaşamaktadırlar.

Ders çalışırken önerilerim

 • Çalışacağınız alan derli toplu olmalı,
 • Karışık ve kalabalık olmayan bir masada çalışmalısınız.
 • Derslerde mutlaka not tutmalısınız
 • Konuyla ilgili bilgisayardan varsa video izlemeli yoksa atlas gibi görsel materyallerden yararlanmalısınız
 • Küçük , renkli not kağıtlarına özetler çıkarabilirsiniz,
 • Çeşitli resimler, grafik ve şamalar çizebilirsiniz
 • Evde bir yazı tahtası bulundurabilir onda çizerek çalışabilirsiniz
 • Bu öğrenciler genellikle yazılı sınavlarda başarılıdır.

Öğretmenlere ipuçları

 • Bu öğrencilerle çalışırken tahtaya yazarken onlara arkanızı dönmeyin çünkü bu öğrenciler siz konuşurken sizinle göz kontağı kurmak isteyecek ve ağzınızı görmek isteyeceklerdir.
 • Görsel öğrenciler ders anlatımı sırasında eğer not tutmuyorlarsa dersten kolayca uzaklaşacaklardır. Not tutmaları için teşvik etmelisiniz
 • Konuyla ilgili çeşitli belgeseller ya da öğretici videolar izlettirmelisiniz
 • Bu öğrenciler yazılı yönergelere gereksinim duyarlar.

SÖZEL

Baskın Özellikleri

 • Sözlü uyarıcıları görselleştirmeye yönelik öğrenme stratejilerini kullanmaya yatkındırlar.
 • En çok yazılı ve sözlü uyarıcıları ve söylediklerini hatırlarlar.
 • Dersi sadece iyi dinleyerek anlayabilirler
 • Tartışmaları, sözel açıklamaları görsel gösterimlere tercih ederler
 • Bir şeyi başkalarına açıklayarak, anlatarak en etkili biçimde öğrenirler.
 • Bilgileri sözel olarak kodlama eğilimindedirler.

 Zorluk Çektikleri

 • Görsel uyarıcıları anlama ve işlemede sıkıntı yaşayabilirler.
 • Okuma ve tekrardan başka bilgiyi işleme stratejilerini pek bilmediklerinden dolayı akademik başarıda sıkıntı yaşayabilirler

Ders çalışırken önerilerim

 • Ders çalışacağınız ortam sessiz olmalıdır
 • Evde konuyu yüksek sesle okumalı ve anlatmalısınız
 • Öğretmenin anlattıklarını ses kayıt cihazına alıp evde tekrar dinleyebilirsiniz.
 • Başka bir arkadaşla çalışabilir, konuyu tartışarak, birbirinize sorular sorarak daha iyi öğrenebilirsiniz.

Öğretmenlere ipuçları

 • Bu öğrencilere önceden kaydedilmiş bilgiyi dinletebilirsiniz.
 • Sınıf içinde yüksek sesle konuyu okutabilirsiniz
 • Konu hakkında münazaralar düzenleyebilir sınıf içinde tartışma ortamları yaratabilirsiniz
 • Yazılı sınavlarda veya ödevlerde büyük ihtimalle ekstra zamana gereksinim duyabilirler.

Kinestetik

Baskın Özellikleri

 • Sürekli hareket halinde olmak isterler
 • Eline geçirdikleri her materyalle yaratıcı eserler oluşturmaya çalışırlar
 • Sporun her dalında zevk alırlar ve başarılı olurlar
 • Aktif yapıları arkadaşları arasında popüler olmalarını sağlar

Zorluk Çektikleri

 • Masa başında ya da sırada uzun süre hareketsiz oturamazlar
 • Bu öğrenciler genellikle öğretmenleri tarafından başarısız olarak görülürler
 • Bir konuyu dinlerken eğer deneyimleme şansları yoksa çabuk sıkılırlar

Ders çalışırken önerilerim

 • Ders çalışırken kısa aralar verebilirsiniz
 • Ders çalışırken hareket edebilirsiniz ( Örneğin küçük çocuklar çarpım tablosunu öğrenirken trambolin üzerinde atlayabilirler. Saymayı öğrenirken merdivenleri ikişer ikişer inip çıkabilirler )
 • Sözcükleri ya da sözel bilgileri öğrenirken onları kuma yazabilir ya da çeşitli materyallerden şekiller yaratabilirsiniz
 • Ellerinizi her fırsatta kullanabilir, görerek değil de yaparak daha rahat öğrenebilirsiniz

Öğretmenlere ipuçları

 • Sınıfta mümkünse size yakın oturmalılar
 • Dersle ilgili deneyler yapmasını isteyebilirsiniz , çeşitli aktiviteler organize edebilirsiniz .
 • Bu öğrencilerin hareketliliklerinden sınıfta yararlanabilirsiniz. Örneğin sınıf panosunu düzenleyebilirler, sınıfın temizlenmesine yardımcı olabilirler ya da hareket gerektiren diğer işleri yapabilirler. Hatta sınıfta yapmaları gerekenleri ayakta yaparak bile daha rahat edebilirler.

cocugunuzun-ogrenme-stilleri

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir