Psikolojik Testler

[vcj_empty_space]

PSİKOLOJİK TESTLER

1.ZEKA TESTLERİ

Catell Zeka Testi

7 ile 14 yaş arasında uygulanan uluslararası performans testidir. 2A ve 3A şeklinde iki formu vardır. Toplam 46 maddeden oluşan testin toplam süresi 25 dakikadır. 4 alt testi ile bireyin belirli alanlardaki performans ölçümü yapılır.

Wisc-4 Zeka Testi

 

Porteus Labirentleri Testi

S.D.Porteus tarafından geliştirilmiş olan Porteus Labirentleri Testi Bağlan Torol tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testidir. Zekânın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır ve bireye takvim yaşına göre sırasıyla kartlar performansını ölçmek için verilmektedir. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.

Good Enough – Harris Bir İnsan Çiz Testi

3-12 yaş arasındaki bireylere bireysel ya da grup halinde uygulanabilir. Çizimlerin belirli puanlama cetveline göre değerlendirildiği ölçütün çizim olduğu performans değerlendirmesidir. Aynı zamanda bireylerin; duygusal, ruhsal ve bilinçdışı çatışmalarıyla ilgili bilgi verir.

2.GELİŞİM TESTLERİ

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir gelişim envanterdir.

Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri belirli ölçümlerle incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.

Uygulayıcı tarafından anne-babaya yöneltilen154 sorunun yanı sıra çocuk da aynı zamanda seans içinde gözlem ile ele alınmaktadır.

Envanter, gelişimsel gecikme ve istikrar gösterememe açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde fark edilip ve gerekli önlemlerin alınabilmesine de olanak sağlar.

Gessel Gelişim Figürleri Testi

3-7 yaş arasındaki bireylere uygulanan bir gelişim testidir. Kolaydan zor doğru sıralanmış 10 karttan oluşur. Çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el- göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer.

 

Peabody Resim Kelime Testi

2.5-18 yaş arası bireylere uygulana bir gelişim envanteridir. Sadece bireysel uygulanır. Toplam 100 karttan oluşan test , bireyin dil gelişimini kelime bilgisini ölçüt olarak kullanarak alıcı dil tabanlı olarak değerlendirir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

5-6 yaş arasındaki bireylere uygulanır. Okula başlamanın zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal açıdan hazırlıklı oluşunun değerlendirildiği bir gelişim testidir. Toplam 100 maddeden oluşur.

Okula yeni başlayanların 1. Sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmeyi hedefler.

Koppıtz İnsan Çizim Testi

4-19 yaş aralığındaki bireylerin duygusal olgunluk seviyesini ve duygusal gelişimde yaşanan olası sorunlar ile ilgili bilgi veren bir gelişim envateridir. Değerlendirmenin temel ölçütü bireyin yaptığı çizimdir.

3.DİKKAT VE ALGI TESTLERİ

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

5.6- 11.9 yaş arasındaki bireyler için kullanılan, her biri ayrı bir kart üzerinde olan test L.A.Bender tarafından 1938 yılında geliştirilmiştir.9 farklı karttan oluşan bireysel dikkat ve algı testidir. bu şekilleri kişinin çizmesi istenir. Görülen ve çizilen şekillerin her bir farklılığı farklı puanlandırılarak kişinin görsel motor algılama puanı hesaplanır. Bireyi motor algılama konusunda değerlendirmeye olanak sağlayan test;  algısal olgunluk, olası nörolojik bozulma ve duygusal uyumu da değerlendirmektedir.

Zekânın Görsel devinimsel motor algılamasında oluşan  gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla genellikle Koppitz İnsan Çizme Testi gibi tamamlayıcı bir test ile beraber kullanılarak etkili ve doğru sonuçlar çıkarılır.

Burdon Dikkat Testi

10-20 yaş arasındaki bireylerin dikkat gücünü ölçen bir envanterdir. Dikkat dağınıklığı yaşayan kişilerin belirlenmesi için yapılan bir testtir. Grup halinde ya da bireysel olarak uygulanabilir.

Moxo Dikkat Testi

MOXO dikkat performans testi 6 yaş ve üzeri kişiler için geliştirilmiş ADHD-DEHB Dikkat Eksikliği Hiperaktivite tanısına yardımcı olan, bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin –dikkat dağıtıcıların- kullanılarak kişinin dikkat performansını ölçen bir testtir.

MOXO testi kimlere uygulanmalı?

Çocuklarda;

İstemesine ve çaba göstermesine rağmen derslerinde bir türlü başarılı olamayan

Küçüklükten beri hep hareketli olan, sık yaralanmaya ve kaybolmaya ve eşyalarını kaybetmeye maruz kalan

Sınavlarda ve günlük hayatta zamanlama problemi yaşayan (evden hep en geç çıkan, sınavlarda soruları tamamlamayı yetiştiremeyen…)

Ödevlerini hep son ana bırakan, programlı çalışamayan, işleri sıraya koyabilmekte güçlük çeken

Yetişkinlerde;

Normalden daha sık ev, iş, sevgili-eş değiştiren kişiler

Çabuk unutan, toplantılarda, derslerde dikkatini toplayamayan

Sık sık trafikte kaza yapan

İş hayatında beklenen performansı gösteremeyen

Yoğun dikkat gerektiren işlerde çalışanlar; pilot, iş makinesi operatörü, borsa ve banka çalışanları MOXO testinden geçmelilerdir.

4.YETENEK VE İLGİ TESTLERİ

Holland Mesleki Tercih Envanteri

Bireyin kişilik tipine uygun mesleği seçmesi için uygulanan 90 sorudan oluşan bir yetenek ve ilgi testidir. Bireyin kişilik tipini, belirgin kişilik özelliklerini ve tipik meslekleri göstermektedir.

CharacteriX

CharacteriX, profesyonel iş hayatınızda, kişisel gelişiminizde, eğitim hayatınızda kullanabileceğiniz bir kişilik envanteridir. Bireylerin kişilik özelliklerini, imkân ve potansiyellerini, kişisel ve sosyal yaşamlarında bunları nasıl ve ne şekilde kullandıklarını, yetkinliklerini, motivasyon kaynaklarını, stres halinde nasıl davrandıklarını gösteren analitik bir raporlama sistemidir.

5.KİŞİLİK TESTELERİ

 MMPI (Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Minnesota Multiphasic Personality Inventory – MMPI), ilk olarak 1937 yılında ABD Minnesota Üniversitesi’ndeki klinik psikolog Starke R. Hathaway ve nöropsikiyatrist J. Charnley McKinley tarafından; zihinsel sağlık bozukluklarının teşhisine yardımcı olmak için klinik amaçlı olarak geliştirilen ve halen en yaygın şekilde kullanılan kişilik testidir.

Çok Yönlü Kişilik Envanteri – MMPI testi,16 yaş üzeri bireylerin; kişilik özelliklerini bilimsel ve objektif olarak ortaya koyan, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu nesnel açıdan değerlendirmeyi hedefleyen 566 sorudan oluşan testtir. Ortalama 1-2 saat sürer.

Klinik amaçlı kullanıldığında birden fazla bozukluğu aynı anda değerlendirme olanağı vermesinden dolayı “çok yönlü” olarak adlandırılmıştır.. MMPI ruh sağlığında dünyada ve ülkemizde en çok kullanılan kişilik testidir. İnsanın kişilik yapısının ve psikopatolojisinin belirlenmesine yardımcı olmak için profesyonel uygulayıcılar aracılığıyla kullanılır.

SCL90-R (Symptom Check List) Psikolojik Belirti Taraması

17 yaş üzeri bireylere uygulanan kişide var olabilecek psikolojik semptomları ve bu semptomların düzeyini belirlemek için kullanılan bir ölçme envanteridir. 9 alt test ve 1 tane de ek skala olarak adlandırılan toplam 10 adet alt testten oluşmaktadır.

6.PROJEKTİF TESTLER

Bier Cümle Tamamlama Testi

8 yaş üzeri uygulanan yansıtma tekniğinin kullanıldığı testin 2 formdan oluşur A formu 8-16 yaş arasındaki bireylere uygulanır. B formu ise daha büyük yaş yani 16 yaşından büyük bireylere uygulanır. A formu 56, B formu 67 eksik cümleden oluşur.

Birey, bu test aracılığıyla, bir ölçüde belirsiz (nötr) bir uyarıcı karşısında kendi ilgilerini, duygularını tutumlarını, deneyimlerini, isteklerini, üzüntülerini ve kişiliğinin diğer önemli isteklerini yansıtmaktadır. Eksik cümleleri tamamlarken, genel durumunun yanı sıra, iç durumunu yansıtan bilinçdışındaki akışı hareketlendirmeyi hedefleyen yansıtmalı bir testtir.

CAT ( Children’s Apperception Test)

C.A.T. testi, değişik pozisyonlarda çizilmiş hayvanları içeren 10 karttan oluşmaktadır. 3-10 yaş arası tüm bireylere uygulanabilir.

C.A.T i Çocuklarda Tematik Algı Testi şeklinde Türkçeye çevrilmiştir. Bir çocuk için çok önemli olan figürleri anlamamızı kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Resimler özellikle beslenme problemleri ve genel olarak da oral problemler konusunda bilgi vermek yanı sıra anal dönem problemleri; kardeş kıskançlığından kaynaklanan problemleri araştırmak; anne-baba figürlerine karşı tutumu ve bu figürlerin nasıl algılandığını ortaya çıkarmak ve bir çift (karı-koca) olarak anne-baba ile çocuğun ilişkilerini görmek üzere düzenlenmiştir.

Yine bunlara ek olarak, çocuğun agresyonunu, yetişkinler dünyasındaki yeri, muhtemel bir mastürbasyonla ilişkin olarak da gece yalnız kalmaktan duyduğu korku, tuvalet eğitimi, özdeşim kurduğu kişiler, çatışmaları ve aile iletişimi hakkında bireyin fantezilerini görmek amaçlanmıştır. Oldukça farklı alanlarda kullanılan çok yönlü analitik bir testtir.

Luisadüss Psikoanalitik Öykü Testi

Projektif bir test olan Luisadüss testi 3yaşının üzerindeki tüm bireylere uygulanabilir. Düss Öykü Testi, çocukların kompleks ve sorunlarını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerinden en gelişmiş ve iyi sonuç veren testlerden biridir.

Bir Aile Çiz Testi

1951 yılında Psikiyatrist Miles Porot’un yarattığı test bugün halen sıklıkla başvurulan bir envamterdir. 5 ile 16 yaş arasındaki çocukların kişiliğini değerlendirmek için kullanılır. Bu testin temel amacı, çocuğun ailesi ile olan çatışmalarını açığa çıkarmaktır. Testin tüm gereci: kağıt, kalem, silgi ve boya kalemlerinden oluşur.

Test bireyin kendi öyküsüyle paralel değerlendirilmelidir. Mutlaka uzman kişinin yorumlayıp değerlendirmesi gerekir.

[vcj_empty_space]