Bütüncül Aile, Evlilik ve Cinsel Terapi Eğitimi

Bütüncül Aile, Evlilik ve Cinsel Terapi Eğitimi

Değerli ruh sağlığı profesyonelleri;

Gerek hastane ya da tıp merkezlerinin Psikoloji polikliniklerinde, gerekse Devlete Bağlı Kurumlar veya Özel Psikolojik Danışma Merkezlerinde gerek çiftlerle çalışırken, gerekse aile bireyleri ile çalışırken üniversitede aldığımız lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin psikoterapi teknikleri konusunda yetmediğini, psikopatolojiye ve psikoterapi tekniklerine yönelik teorik eğitimin yanı sıra bütüncül bir bakış açısı ile hazırlanmış daha uygulamalı bir eğitime ihtiyaç duyulduğunun bilincindeyiz.

İşte tam bu noktada AYA PSİKOAKADEMİ ve NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ olarak bu eğitimin açılmasına öncülük eden Psikoterapist Dr. Obengül Ejder’in Eğitim Koordinatörlüğü’nde, Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ateş KADIOĞLU, Jinekoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökçen ERDOĞAN, Psikoterapist Dr. Obengül EJDER’dan oluşan eğitim kadrosu ile güncellenmiş ve içeriği zenginleştirilmiş bir biçimde Bütüncül Aile, Evlilik ve Cinsel Terapi Eğitimi‘ni 29-30 OCAK 2022 tarihinde TEORİK EĞİTİMLERİN ONLİNE, UYGULMALI EĞİTİMLERİN HİBRİT ve ÖRGÜN ( İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MASLAK 1453 KAMPÜSÜNDE)  OLACAK ŞEKİLDE TOPLAM 18 MODÜL ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ.

Tüm Psikiyatri uzmanlarını, Çocuk ve Ergen Psikiyatri uzmanlarını ve asistanlarını, Aile Hekimi uzmanlarını ve asistanlarını, Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık  ve Rehberlik Bölümü mezunlarını ve son sınıf öğrencilerini, Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunlarını ve son sınıf öğrencilerini, Yüksek psikiyatri hemşireliği mezunlarını, Aile Danışmanlığı Yüksek Lisansı yapmış olan ruh sağlığı profesyonellerini eğitimimize bekliyoruz.

Saygı ve sevgilerimle;

Dr. Obengül EJDER
Eğitim Koordinatörü


(FORMÜLASYON VE SÜPERVİZYON DESTEKLİ, UYGULAMAYA YÖNELİK)

 

EĞİTİM DÜZEYLERİ

 1. DÜZEY: PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİ VE PSİKOTERAPİ BECERİ TEKNİKLERİ
  (ONLİNE EĞİTİM, 4 MODÜL, 80 SAAT)
 2. DÜZEY: AİLE TERAPİSİ EĞİTİMİ
  (HİBRİT EĞİTİM: ONLİNE / ÖRGÜN, 3 MODÜL, 60 SAAT)
 3. DÜZEY: EVLİLİK ve ÇİF TERAPİSİ EĞİTİMİ
  (HİBRİT EĞİTİM: ONLİNE / ÖRGÜN, 3 MODÜL, 60 SAAT)
 4. DÜZEY: CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ
  (HİBRİT EĞİTİM: ONLİNE / ÖRGÜN, 4 MODÜL, 80 SAAT)
 5. DÜZEY: FORMÜLASYON ve SÜPERVİZYON
  (ONLİNE EĞİTİM, 4 MODÜL, 80 SAAT)
[vcj_heading_simple content2=”EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?” alignment=”left” color_text=”#dd9933″ italic=”” size=”default” animation_speed=”2″ animation_delay=”0″]

 • Psikiyatri uzmanlarını ve asistanları,
 • Kadın Doğum Uzmanları ve asistanları,
 • Üroloji Uzmanları ve asistanları,
 • Çocuk ve Ergen Psikiyatri uzmanlarını ve asistanları,
 • Aile Hekimi uzmanlarını ve asistanları,
 • Psikoloji Bölümü mezunlarını ve son sınıf öğrencileri,
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunlarını ve son sınıf öğrencileri,
 • Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunlarını ve son sınıf öğrencileri,
 • Yüksek psikiyatri hemşireliği mezunları,
 • Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans’ı yapmış olan Ruh Sağlığı Profesyonelleri.
 • Yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri dışında eğitimlerimize kayıt kesinlikle kabul edilmemektedir..
 • YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı üniversitelerden mezun olan ve yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri eğitimlerimize başvurabilirler.
[vcj_heading_simple content2=”KAYIT ve ÜCRETLENDİRME” alignment=”left” color_text=”#dd9933″ italic=”” size=”default” animation_speed=”2″ animation_delay=”0″]

Kayıt – Kabul Sırasında İstenen Belgeler

 • 2 Adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 • Lisans diploması ve varsa uzmanlık diplomasının önlü arkalı fotokopileri

Eğitim hakkında bilgi almak ve kayıt için Eğitim Sekreteryası ile iletişime geçebilirsiniz.

[vcj_heading_simple content2=”BELGELENDİRME” alignment=”left” color_text=”#dd9933″ italic=”” size=”default” animation_speed=”2″ animation_delay=”0″]

 • Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve AYA PSİKOAKADEMİ tarafından gerçekleştirilen eğitimin katılımcılarına, teorik ve pratik çalışma ve sınavlarını başarı ile tamamlamaları koşulu ile 360 saatlik Nişantaşı Üniversitesi Rektörü imzası ile T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 41576. Mevzuat, Madde 17 / 2a, 2ç gereğince meslek elemanlarının eğitim çalışmaları ve süpervizyon esasına göre bütün hak ve yetkilerden faydalanmak üzere 360 saatlik International Accreditation & Certification Organisations (IACO) tarafından onaylanan, akredite edilen “Bütüncül Aile, Evlilik ve Cinsel Terapi Eğitimi Sertifikası” verilir.
 • Belge aynı zamanda doğrulanmış kayıtlı dijital belge numarası özelliğine sahiptir, IACO tarafından verilen özel bir IACO BARKODU” içermektedir ve tüm barkod okuyucu programlarla uyumludur.
 • Ayrıca eğitime modüler olarak katılan kursiyerlere katıldıkları eğitim başlığına ve modül saatine göre değişen ” Eğitim Katılım Belgesi ” verilir
[vcj_heading_simple content2=”EĞİTİM YERİ” alignment=”left” color_text=”#dd9933″ italic=”” size=”default” animation_speed=”2″ animation_delay=”0″]

Örgün, Hibrit ve Online eğitim şeklinde planlanmış olup, Örgün eğitimler belirlenen tarihlerde İstanbul’da eş zamanlı olarak katılımcıya bağlı olarak Hibrit olacaktır. Online Eğitimler ise ortak olarak gerçekleşecektir.

Cumartesi ve Pazar günleri, saat: 09.00-18.00 arasında düzenlenecektir.

Eğitim Yeri: Nişantaşı Üniversitesi Kampüsü / İSTANBUL

[vcj_heading_simple content2=”EĞİTİM İÇERİĞİ” alignment=”left” color_text=”#dd9933″ italic=”” size=”default” animation_speed=”2″ animation_delay=”0″]

I. DÜZEY: PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİ VE PSİKOTERAPİ BECERİ TEKNİKLERİ (80 saat)

 1. MODÜL: PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİDE KURAMLAR (29-30 OCAK 2022 ONLINE)
  1. Psikoseksüel Gelişim –FREUD
  2. Ego Psikolojisi – Anna Freud
  3. Psikososyal Gelişim –ERICSON
  4. Nesne İlişkileri – Melanie Klein
 2. MODÜL: PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİDE KURAMLAR (26-27 ŞUBAT 2022 ONLINE)
  1. Bağlanma – John Bowlby
  2. Ayrışma – Bireyleşme – Margaret Mahler
  3. Ergenlikte İkinci Bireyleşme – Peter Bios
  4. Kendilik Psikolojisi – Heinz Kohut
 3. MODÜL: PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİ (26-27 MART 2022 ONLINE)
  1. Savunma Mekanizmaları
  2. Aktarım/Karşı aktarım
 4. MODÜL: PSİKOTERAPİ SÜREÇLERİ ve GÖRÜŞME TEKNİKLERİ (23-24 NİSAN 2022 ONLINE)
  1. Psikoterapi Nedir?
  2. Psikoterapi Çeşitleri nelerdir?
  3. Etik kurallar ve Aydınlatılmış Onam
  4. Terapötik iş birliği sağlama
  5. İlk Görüşmenin Yapılandırılması
  6. Öykü alma ve Genogram çıkarma
  7. Soru Teknikleri (Mucize Sorular, Paradoks Sorular, İstisna Sorular)
  8. Dışsallaştırma, Yeniden Çerçeveleme,
  9. Danışanın Sorunlarını Değerlendirme

II. DÜZEY: AİLE TERAPİSİ (60 saat)

 1. MODÜL: AİLE TERAPİSİNE GİRİŞ (28-29 MAYIS 2022 ONLINE EĞİTİM)
  1. Ailenin Tanımı, Fonksiyonel ve Disfonksiyonel Aile
  2. Aile Yaşam Döngüsü
  3. Aile Modelleri
 2. MODÜL: AİLE TERAPİSİ KURAMLARI (25-26 HAZİRAN 2022 ONLINE EĞİTİM)
  1. Aile Terapisi Kuramcıları ve Teorik Temelleri (Minucin, Bowen, Satir)
  2. Yapısal Aile Terapisi
  3. Sistemik Aile Terapisi
  4. Stratejik aile Terapisi
 3. MODÜL: SİSTEMİK AİLE TERAPİSİ (30-31 TEMMUZ 2022 HİBRİT EĞİTİM)
  1. Aile İçi İletişim Teknikleri
  2. Çatışma Yönetimi Ve Çözüm Odaklı Psikoterapi Teknikleri
  3. Aile Panosu, Heykelleştirmesi Ve Aile Dizinimi

III. DÜZEY: EVLİLİK ve ÇİFT TERAPİSİ (60 saat)

 1. MODÜL: EVLİLİK VE ÇİFT TERAPİSİ-I (27-28 AĞUSTOS 2022 HİBRİT EĞİTİM)
  1. Aşk, Sevgi ve Sevgi dilleri
  2. Bağlanma Stilleri ve Çift Dinamikleri
  3. Evlilik süreci ve uyum
  4. Evlilik ve yaşanılan sorunlar
  5. İletişim sorunları ve çatışma
  6. Evlilikte rol paylaşımı
  7. Ebeveynlik becerileri
  8. Bütçe idaresi
  9. Cinsel yaşam
 2. MODÜL: EVLİLİK VE ÇİFT TERAPİSİ – II (24-25 EYLÜL 2022 HİBRİT EĞİTİM)
  1. Evlilik terapisi tanımı, kuramcıları ve teorik temelleri
  2. Evlilik terapisi teknikleri
  3. Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
  4. Duygu Odaklı yaklaşım
  5. Çözüm odaklı Yaklaşım
 3. MODÜL: EVLİLİK VE ÇİFT TERAPİSİ – III (29-30 EKİM 2022 HİBRİT EĞİTİM)
  1. Aldatma ve Sadakatsizlik
  2. Ayrılık ve Boşanma
  3. Yeniden Evlenme ve Yeni Aile Düzeni
  4. Zor çiftlerle çalışmak

IV. DÜZEY: CİNSEL TERAPİ (80 saat)

 1. MODÜL: CİNSELLİK KAVRAMI VE SAĞLIKLI CİNSEL YAŞAM
  (26-27 KASIM 2022 – HİBRİT EĞİTİM)

  1. Cinsellik Nedir?
  2. Cinsel öykü alma
  3. Cinsel tedavi aşamaları
 2. MODÜL: KADIN CİNSELLİĞİ VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ
  (24-25 ARALIK 2022 – HİBRİT EĞİTİM)

  1. Kadın cinsel Anatomisi ve Fizyolojisi
  2. Kadınlarda Cinsel İstek bozukluğu
  3. Kadınlarda cinsel uyarılma bozukluğu
  4. Cinsel ağrı bozuklukları (vajinismus ve disparoni)
  5. Tıbbı duruma bağlı cinsel işlev bozuklukları
  6. Başka türlü adlandırılamayan bozukluklar
 3. MODÜL: ERKEK CİNSELLİĞİ VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ (28-29 OCAK 2023 – HİBRİT EĞİTİM)
  1. Erkek cinsel Anatomisi ve Fizyolojisi
  2. Erkeklerde Cinsel İstek bozukluğu
  3. Erkeklerde cinsel uyarılma bozukluğu (Sertleşme bozukluğu)
  4. Orgazm ve boşalmayla ilgili bozukluklar (Erken boşalma, geç boşalma)
  5. Cinsel ağrı bozuklukları (disparoni)
  6. Tıbbı duruma bağlı cinsel işlev bozuklukları
  7. Başka türlü adlandırılamayan bozukluklar
 4. MODÜL: PARAFİLİ (25-26 ŞUBAT 2023 – HİBRİT EĞİTİM)
  1. Parafililer (Perversiyonlar – Cinsel Sapkınlıklar)
   1. Teşhircilik
   2. Fetişizm
   3. Sürtünmecilik
  2. Pedofili
  3. Sadizm/Mazohizm
  4. Gözetlemecilik
  5. Cinsel Kimlik Bozuklukları
   1. Biyolojik Cinsiyet – Cinsel Kimlik – Cinsel Yönelim – Toplumsal Cinsiyet Rolleri
   2. Cinsel kimlik karmaşası
   3. Cinsel kimlik bozukluğu (Transseksüelite)

V. DÜZEY: FORMÜLASYON ve SÜPERVİZYON (80 saat)

 1. MODÜL: FORMÜLASYON ve SÜPERVİZYON (25-26 MART 2023 – ONLINE)
 2. MODÜL: FORMÜLASYON ve SÜPERVİZYON (29-30 NİSAN 2023 – ONLINE)
 3. MODÜL: FORMÜLASYON ve SÜPERVİZYON (27-28 MAYIS 2023 – ONLINE)
 4. MODÜL: FORMÜLASYON ve SÜPERVİZYON (24-25 HAZİRAN 2023 – ONLINE)
[vcj_heading_simple content2=”EĞİTİMLER” alignment=”left” color_text=”#dd9933″ italic=”” size=”default” animation_speed=”2″ animation_delay=”0″]

[vcj_team_member image=”15381″ name=”Prof. Dr. Ateş KADIOĞLU” image_ratio=”square”]Türk Üroloji Derneği II. Başkanı
Türk Androloji Derneği Onursal Başkanı[/vcj_team_member]
[vcj_team_member image=”15384″ name=”Dr. Obengül EJDER” image_ratio=”square”]Psikoterapist
Aya Psikoakademi Kurucusu
Eğitim Koordinatörü[/vcj_team_member]
[vcj_team_member image=”15385″ name=”Dr. Öğr. Üyesi Gökçen ERDOĞAN” image_ratio=”square”]

Kadın Doğum Uzmanı
Yakın Doğu Ünv. Öğretim Üyesi

[/vcj_team_member]

[vcj_heading_simple content2=”EĞİTİM KAYIT FORMU” alignment=”left” color_text=”#dd9933″ italic=”” size=”default” animation_speed=”2″ animation_delay=”0″]  AYA PSİKOAKADEMİ