Oyun Terapisi

[vcj_empty_space height=”35px”]

OYUN NEDİR?

Oyunun ne olduğu ya da ne olmadığı konusunda çok eski zamanlardan beri çok değişik görüşler İleri sürülmüştür. Bütün bu görüşlerin ortak noktası, oyunun çocuk İçin en önemli uğraş olduğudur.

En Genel tanımıyla oyun, belli bir amaca yönelik olan ya da olmayan, kurallı ya da kuralsız gerçekleştirilebilen, fakat her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı, fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişiminin temeli olan, gerçek hayatın bir parçası ve çocuk için en etkin öğrenme sürecidir.
Oyun, gerçek dünya ile hayal dünyası arasında bir köprüdür.Çocuklar oyun yoluyla hayatı prova eder. Bu oyun, çocuğun yeni bilişsel ve sosyal becerileri, değerleri ve ahlaki değerlendirmeleri anlamasını ve bunları kendisi ile bütünleştirmesini sağlar. Oyun yoluyla duygu, düşünce ve travmalarını dışa vururlar. Terapotik müdahale olmadığında kişinin önemli kısımları eksik kalabilir ya da kusurlu oluşabilir. Oyun yoluyla baş etme becerisi geliştirir, sorunlarını olumlarlar.

OYUN TERAPİSİ NEDİR?

Oyun Terapisi Derneğinin yapmış olduğu tanıma göre eğitimli oyun terapistlerinin, danışanların (3-12 yaş arasındaki) psikososyal sorunları engellemelerine ya da çözmelerine ve ideal büyüme ve gelişimi gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla oyunun terapötik gücünden yararlandıkları ,kişiler arası bir süreç tesis etmek için kuramsal bir modeli sistemli bir biçimde kullanmasıdır.

Yetişkinler için “psikolojik danışmanlık” kavramı ne ise çocuklar için “oyun terapisi” de bir anlamda odur.

Eğitimli bir oyun terapisti ile oyun duygusal amaca hizmet eder. Bu da çocuğun ruh sağlığındaki denge için önemlidir.

Bu nedenle terapisel oyun ile evdeki oyun aynı amaca hizmet etmez.

Oyun terapisinin tek bir çeşitten oluşmaz . Oyunun oynandığı ortama, oyunda kullanılan oyuncaklara, oyun sırasında terapistin yaklaşım şekline bağlı olarak oyun terapisi yöntemleri değişkenlik gösterir. Oyun terapisinin başlıca çeşitleri aşağıdaki belirtilmiş. Kliniğimizde başvurduğunuz psikolog aldığı eğitime ya da çocuğunuzun ihtiyacına göre bu ekollerden birini kullanacaktır.

 

KULLANDIĞIMIZ OYUN TERAPİSİ EKOLLERİ

1.Deneyimsel Oyun Terapisi (DOT)

Carol ve Bayron Norton tarafından geliştirilmiş, interaktif oyun vasıtası ile çocuklara ulaşmayı ve çocukla deneyimsel düzeyde bağ kurmayı içerir.

Bir çocuğun oyunla etkileşimine deneyimsel bir düzeyde girmenin, çocuğun duygusal acısına doğrudan erişmeyi ve gelişimin daha erken evrelerinde hareketi kolaylaştırmayı mümkün kılar.

Çocuklar sorunlarını ya da travmalarını çağrışımlar, semboller ve metaforlar aracılığıyla oynadıkları ve acılarına travmanın başladığı dönem karakteristikleriyle başlattıkları oyun terapisi ekolüdür.

 1. Filial Oyun Terapisi (FOT)

Filial ismi latince kökenli olup, kız veya erkek evlat anlamındadır ve anne-baba ve çocuk arasındaki ilişkiyle ilgilidir

Filial Terapi ; Aile terapisi ve oyun terapisi yaklaşımlarının bütünleştiği aile içi sorunların çözümünü sağlayan 3-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir oyun terapisi yaklaşımıdır.

Hem normal gelişim gösteren, hem de duygusal, davranışsal ve gelişimsel güçlükleri olan çocuklar ile kullanılır.

Çocukların sorunlarını azaltmada ve aile içi ilişkiyi güçlendirmede ve başa çıkma becerilerini zenginleştirmelerini sağlar.

Terapi sürecinde anne babalar terapistin yardımıyla çocuklarıyla özel oyun görüşmelerini nasıl yürüteceklerini öğrenme fırsatı bulurlar.

 1. Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi (BDOT)

Duygu, düşünce ve davranış öğelerinin bir veya birkaçı üzerinde odaklanılmıştır. Bu modellemenin birbiriyle ilişkisinin sıklıkla vurgulandığı ekol Bilişsel Davranışçı Terapidir. Bilişsel Davranışçı Terapi’ye göre kişinin düşünce ve inanç sisteminde gerçekleşen değişimler, duygusal ve davranışsal değişimlere yol açar. Bu temel prensip çocuklarla yürütülen psikoterapi süreçlerine de ilham vermiş ve Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi (BDOT) yaratılmıştır.

Yönlendirmeli ve önceden yapılandırılmış olması farklı yaş grupları ile çalışılmasına olanak tanımaktadır

Sıklıkla etkinlik, aktivite, kukla gösterileri ve bibliyoterapinin sıklıkla kullanıldığı bir ekoldür.

 1. Theraplay Oyun Terapisi (TOT)

Theraplay, bağlanma, öz saygı, başkalarına güven ve neşeli bir bağlılık oluşturmak ve geliştirmek için uygulanan bir çocuk ve aile terapisi çeşididir.

Tedavi sürecinde Theraplay terapisti, eğlenceli oyunlar, gelişimsel olarak mücadele gerektiren aktiviteler ve şefkatli, duygusal olarak besleyici çalışmalar aracılığıyla ebeveyn ve çocuğa rehberlik eder.

Ebeveyn ve çocuğun bu şekilde birbirlerine bağlanmaları, ebeveynin çocuğun davranışlarını düzenlemesine ve çocuğa sevgi, neşe ve güvenlik duygularını iletmesine yardımcı olur.

Çocuğun ise kendini güvende hissetmesine ve kendisiyle ilgilenildiği, bağlılık ve değerlilik hislerinin gelişimine katkıda bulunur.

OYUN TERAPİSİ ÇOCUĞUM İÇİN NEYİ HEDEFLİYOR?

 • Yaşadıkları dünya hakkında öğrenmelerine

 • Duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine

 • Zihinsel ve fiziksel becerilerini geliştirmelerine

 • Etkili sosyal beceriler geliştirmelerine

 • İlişkilerde güçlü bağlar kurabilmelerine yardımcı olur.

OYUN TERAPİSİNİN YARDIMCI OLDUĞU KONULAR NELERDİR?

 • Travma sonrası stres bozukluğu ( yas ve travma sonrası)

 • Telaş, üzüntü, korku, kızgınlık gibi duyguların normalin üzerinde olması.

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

 • Başkaları veya kendini acıtacak hareketlerde bulunması( başını duvara vurma, başkalarına yumruk atma vb.)

 • Boşanma öncesi ve sonrası problemler

 • Sosyal içe kapanıklık.

 • Güven eksikliği.

 • Depresyon

 • Ailede değişimlere adapte olamama.

 • Sebebi anlaşılamayan somatik ağrılar (baş ve karın ağrıları)

 • Kaygı bozukluğu

 • Okul adaptasyon sorunları

 • Alt işeme

 • Kaka tutma

 • Tırnak yeme

 • Takıntılar

 • Sınır problemleri

 • Kardeş kıskançlıkları

 • Parmak emme

 • İlerlemiş mastürbasyon

 • Yeme problemleri

 

[vcj_empty_space]