Psikodinamik Psikoterapide Kuramlar ve Görüşme Teknikleri Eğitimi

EĞİTİM İÇERİĞİ

1. MODÜL: PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİDE KURAMLAR (23-24 EYLÜL 2023 ONLINE)

 • Psikoseksüel Gelişim –FREUD
 • Ego Psikolojisi – Anna Freud
 • Psikososyal Gelişim –ERICSON
 • Nesne İlişkileri – Melanie Klein

2. MODÜL: PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİDE KURAMLAR (7- 8 EKİM 2023 ONLINE)

 • Bağlanma – John Bowlby
 • Ayrışma – Bireyleşme – Margaret Mahler
 • Ergenlikte İkinci Bireyleşme – Peter Bios
 • Kendilik Psikolojisi – Heinz Kohut

3. MODÜL: PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİ SÜRECİ (28-29 EKİM 2023 ONLINE)

 • Psikoterapi Nedir?
 • Psikoterapi Çeşitleri nelerdir?
 • Savunma Mekanizmaları
 • Aktarım/Karşı aktarım

4. MODÜL: PSİKOTERAPİ SÜREÇLERİ ve GÖRÜŞME TEKNİKLERİ (18-19 KASIM 2023 ONLINE)

 • Etik kurallar ve Aydınlatılmış Onam
 • Terapötik iş birliği sağlama
 • İlk Görüşmenin Yapılandırılması
 • Öykü alma ve Genogram çıkarma
 • Soru Teknikleri (Mucize Sorular, Paradoks Sorular, İstisna Sorular)
 • Dışsallaştırma, Yeniden Çerçeveleme,
 • Danışanın Sorunlarını Değerlendirme

EĞİTMEN

Dr. Öğr. Görevlisi Obengül EJDER


KİMLER KATILABİLİR?

 • Psikiyatri uzmanları ve asistanları,
 • Çocuk ve Ergen Psikiyatri uzmanlarını ve asistanları,
 • Aile Hekimi uzmanlarını ve asistanları,
 • Psikoloji Bölümü mezunlarını ve son sınıf öğrencileri,
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunlarını ve son sınıf öğrencileri,
 • Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunlarını ve son sınıf öğrencileri,
 • Yüksek psikiyatri hemşireliği mezunları,
 • Çocuk Gelişimi lisans mezunları,
 • Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans’ı yapmış olan Ruh Sağlığı Profesyonelleri.

 

 • Yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri dışında eğitimlerimize kayıt kesinlikle kabul edilmemektedir..
 • YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı üniversitelerden mezun olan ve yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri eğitimlerimize başvurabilirler.

KAYIT ve BİLGİ:

📲 0(535) 055 30 35
📲 https://ayapsikoakademi.com