Psikodinamik Psikoterapi ve Görüşme Teknikleri Eğitimi

1. Modül: Çocukların Fiziksel ve Ruhsal Gelişim Evreleri – I

 • Çocuklarda Fiziksel Gelişim
 • Bilişsel Gelişim Evreleri – PİAGET
 • Dil Gelişimi-VYGOTSKY
 • Psikososyal Gelişim –ERICSON

28-29 Eylül 2024

ONLİNE

2. Modül: Çocukların Fiziksel ve Ruhsal Gelişim Evreleri – II

 • Psikoseksüel Gelişim –FREUD
 • Ahlaki Gelişim – KOHLBERG
 • Bağlanma modelleri- BOWBLY
 • Kişilik Gelişlimi -MASTERSON

12-13  Ekim 2024

ONLİNE

3. Modül: Psikoterapi Süreçleri – I

 • Psikoterapi Nedir?
 • Çocuk ve Ergen Psikoterapisinin Farkı Nedir?
 • Psikoterapi aşamaları ( Öykü alma, tanı ve ayırıcı tanı)
 • Vaka Formülasyonu nasıl yapılır

26-27 Ekim 2024

ONLİNE

4. Modül: Psikoterapi Süreçleri – II

 • Ego Psikolojisi ve Savunma Mekanizmaları
 • Aktarım, Karşı aktarım

16-17 Kasım 2024

ONLİNE

5. Modül: Çocuk ve Ergenlerde Görüşme Teknikleri 

 • Çocuk ve Ergen Danışanlar ve Ebeveynleri ile İlk İlişkinin Kurulması ve İletişim
 • Terapötik iş birliği sağlama
 • Etik kurallar ve nasıl uygulanacağını öğrenme
 • İlk Görüşmenin Yapılandırılması
 • Danışanın Sorunlarını Değerlendirme

14-15 Aralık 2024

ONLİNE

6. Modül: Çağdaş Psikodinamik Psikoterapi 

 • Tanımı Kuramcıları ve Temel Kavramlar
 • Değerlendirmenin Dört Temel Yapı Taşı
 • Psikodinamik Psikoterapiye Uygunluk Kriterleri
 • Bebeklik ve Okul Çağı Çocukları ile Psikodinamik Psikoterapi
 • İlkokul Çağı Çocukları ile Psikodinamik Psikoterapi
 • Ortaokul Çağı Çocukları ile Psikodinamik Psikoterapi
 • Lise Çağı Çocukları ile Psikodinamik Psikoterapi

3-4-5 Ocak 2025

YÜZ YÜZE

EĞİTMEN

Dr. Öğr. Görevlisi Obengül EJDER


KİMLER KATILABİLİR?

 • Psikiyatri uzmanları ve asistanları,
 • Çocuk ve Ergen Psikiyatri uzmanlarını ve asistanları,
 • Aile Hekimi uzmanlarını ve asistanları,
 • Psikoloji Bölümü mezunlarını ve son sınıf öğrencileri,
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunlarını ve son sınıf öğrencileri,
 • Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunlarını ve son sınıf öğrencileri,
 • Yüksek psikiyatri hemşireliği mezunları,
 • Çocuk Gelişimi lisans mezunları,
 • Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans’ı yapmış olan Ruh Sağlığı Profesyonelleri.

 

 • Yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri dışında eğitimlerimize kayıt kesinlikle kabul edilmemektedir..
 • YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı üniversitelerden mezun olan ve yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri eğitimlerimize başvurabilirler.

KAYIT ve BİLGİ:

📲 0(535) 055 30 35
📲 https://ayapsikoakademi.com