Aile Danışmanlığı Sertifika Programı


AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI
(FORMÜLASYON VE SÜPERVİZYON DESTEKLİ, UYGULAMAYA YÖNELİK)

EĞİTİM DÜZEYLERİ

  1. DÜZEY: PSİKODİNAMİK TEMELLİ PSİKOTERAPİ İÇİN BİLİMSEL HAZIRLIK
   (ONLİNE EĞİTİM, 6 MODÜL, 120 SAAT)
  2. DÜZEY: PSİKOPATOLOJİ TANI VE TEDAVİ YOL HARİTASI
   (HİBRİT EĞİTİM: ONLİNE / ÖRGÜN, 8 MODÜL, 160 SAAT)
  3. DÜZEY: AİLE TERAPİSİ TEKNİKLERİ
   (HİBRİT EĞİTİM: ONLİNE / ÖRGÜN, 4 MODÜL, 80 SAAT)
  4. DÜZEY: EVLİLİK VE ÇİFT TERAPİSİ
   (HİBRİT EĞİTİM: ONLİNE / ÖRGÜN, 3 MODÜL, 60 SAAT)
  5. DÜZEY: CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARININ TANI ve TEDAVİSİ
   (HİBRİT EĞİTİM: ONLİNE / ÖRGÜN, 3 MODÜL, 60 SAAT)
  6. DÜZEY: FORMÜLASYON ve SÜPERVİZYON
MODÜL İÇERİĞİ AİLE DANIŞMANLIĞI TARİHLERİ
1.MODÜL: Çocukların Fiziksel ve Ruhsal Gelişim Evreleri I

28-29 EYLÜL 2024

ONLİNE

2.MODÜL: Çocukların Fiziksel ve Ruhsal Gelişim Evreleri II

12-13 EKİM  2024

ONLİNE

3.MODÜL: Psikoterapi nedir? Psikoterapi çeşitleri Aktarım , Karşı Aktarım

26-27 EKİM 2024

ONLİNE

4.MODÜL : Ego Psikolojisi ve Savunma Mekanizmaları

16-17 KASIM 2024

ONLİNE

5.MODÜL: Psikoterapide Görüşme Teknikleri 

14-15 ARALIK 2024

ONLİNE

6.MODÜL: Çağdaş Psikodinamik Psikoterapi

 

 

3-4-5 OCAK 2024

YÜZ YÜZE

7.MODÜL: Çocuklarda Görülen Ruhsal Bozukluklar

PROF.DR.IŞIK KARAKAYA

18-19 OCAK 2025

ONLİNE

8.MODÜL: Çocuklarda Görülen Ruhsal Bozukluklar

PROF.DR.IŞIK KARAKAYA

8-9 ŞUBAT 2025

ONLİNE

9.MODÜL: Ergenlerde Görülen Ruhsal Bozukluklar

DR. OBENGÜL EJDER

22-23 ŞUBAT 2025

ONLİNE

10.MODÜL: Bağımlılık Psikolojisi ve motivasyonel görüşme teknikleri

 

DR.OBENGÜL EJDER

8-9 MART 2025

ONLİNE

11.MODÜL: Çocuk Ve Ergenlerde Cinsel Gelişim, Cinsel Kimlik Karmaşası

İhmal Ve İstismarın Önlenmesinde Cinsel Eğitim

 

DR.OBENGÜL EJDER

15-16 MART 2025

ONLİNE

 12. YETİŞKİN PSİKOPATOLOJİ KİŞİLİK BZK. I

DR.OBENGÜL EJDER

 22-23 MART 2025

ONLİNE

13. YETİŞKİN PSİKOPATOLOJİ KİŞİLİK BZK. II

DR.OBENGÜL EJDER

19-20  NİSAN 2025 ONLİNE

 

14. YETİŞKİN PSİKOPATOLOJİ KİŞİLİK BZK. III

DR.OBENGÜL EJDER

 26-27 NİSAN 2025

ONLİNE

15.MODÜL: Bilişsel Davranışçı Terapi I

DR.OBENGÜL EJDER

 

10-11 MAYIS 2025

ONLİNE

16.MODÜL: Bilişsel Davranışçı Terapi II

DR.OBENGÜL EJDER

 

17-18-19 MAYIS 2025

YÜZ YÜZE İSTANBUL

17. MODÜL: Sistemik Aile Terapisi- I

 

31 MAYIS-1 HAZİRAN 2025

ONLİNE

18.MODÜL: Sistemik Aile Terapisi- Teknikler  II

20-21-22 HAZİRAN 2025

YÜZ YÜZE

İSTANBUL

19. EVLİLİK VE ÇİFT TERAPİSİ I

19-20  TEMMUZ 2025

ONLİNE

20. EVLİLİK VE ÇİFT TERAPİSİ II

16-17 AGUSTOS 2025

ONLİNE

21. EVLİLİK VE ÇİFT TERAPİSİ III

30-31  AGUSTOS 2025

ONLİNE

 

22. CİNSEL TERAPİ 1

 

DR.OBENGÜL EJDER

18-19 EKİM 2025

ONLİNE

23. CİNSEL TERAPİ 2

DR.OBENGÜL EJDER

 

1-2 KASIM 2025 ONLİNE

24. CİNSEL TERAPİ 3

DR.OBENGÜL EJDER

22-23 KASIM 2025
SÜPERVİZYON 1 15-16 KASIM 2025
SÜPERVİZYON 2 6-7 ARALIK 2025
SÜPERVİZYON 3 17-18 OCAK 2026

I. DÜZEY: BİLİMSEL HAZIRLIK (80 saat)

 1. Psikoseksüel Gelişim –FREUD
 2. Ego Psikolojisi – Anna Freud
 3. Psikososyal Gelişim –ERICSON
 4. Nesne İlişkileri – Melanie Klein
 1. Bağlanma – John Bowlby
 2. Ayrışma – Bireyleşme – Margaret Mahler
 3. Ergenlikte İkinci Bireyleşme – Peter Bios
 4. Kendilik Psikolojisi – Heinz Kohut
 1. Psikoterapi Nedir?
 2. Psikoterapi Çeşitleri nelerdir?
 3. Savunma Mekanizmaları
 4. Aktarım/Karşı aktarım
 1. Etik kurallar ve Aydınlatılmış Onam
 2. Terapötik iş birliği sağlama
 3. İlk Görüşmenin Yapılandırılması
 4. Öykü alma ve Genogram çıkarma
 5. Soru Teknikleri (Mucize Sorular, Paradoks Sorular, İstisna Sorular)
 6. Dışsallaştırma, Yeniden Çerçeveleme,
 7. Danışanın Sorunlarını Değerlendirme

II. DÜZEY: PSİKOPATOLOJİ TANI VE TEDAVİ YOL HARİTASI (140 SAAT)

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

 1. Otistik Spektrum Bozukluğu
 2. İletişim Bozuklukları
 3. Motor Bozukluklar
 4. Tik Bozuklukları
 5. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 6. Diğer Bozukluklar

Bağlanma Bozukluğu

Öğrenme Bozuklukları

 1. Okuma Bozukluğu (Disleksi)
 2. Yazılı Anlatım (Disgrafi)
 3. Matematik Öğrenme Güçlüğü( Discalculi)

Davranım Bozuklukları

 1. Yıkıcı Davranım Bozuklukları
 2. Karşı Olma- Karşı Gelme

Uyku Bozuklukları

Dışa Atım Bozuklukları

 1. Enüresis
 2. Encopresis

Kaygı Bozuklukları

 1. Parmak Emme, Tırnak Yeme
 2. Ayrılma Kaygısı Bozukluğu
 3. Sosyal Kaygı Bozukluğu
 4. Sınav ve Performans Kaygısı
 5. Fobiler

Depresyon

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Beslenme ve Yeme Bozuklukları (Bebeklik Anoreksisi/Pika/Obesite)

 1. Psikotik Bozukluklar
 2. Bipolar Affektif Bozukluk
 3. Depresyon ve İntihar
 4. Ergenlik Döneminde Anksiyete Bozuklukları (Panik Atak, Fobiler)
 5. Ergenlerde Görülen Psikosomatik Hastalıklar
 6. Ergenlikte Disiplin/Uyum ve Davranış Sorunları
 7. Ergenlerde Görülen Yeme Bozuklukları (Anoreksiya, Bulmia, Aşırı Yemek Yeme)

Kişilik bozuklukları

 1. Antisosyal Kişilik Bozukluğu
 2. Kaçıngan Kişilik Bozukluğu
 3. Obsesif Kompülsif Kişilik Bozukluğu
 4. Bağımlı Kişilik Bozukluğu
 5. Histrionik Kişilik Bozukluğu

Kişilik bozuklukları II

 1. Narsistik Kişilik Bozukluğu
 2. Şizoid Kişilik Bozukluğu
 3. Şizotipal Kişilik Bozukluğu
 4. Paranoid Kişilik Bozukluğu
 5. Sınırda Kişilik Bozukluğu

Dr. Öğr. Görevlisi Obengül EJDER

Ergenlik Dönemi Bağımlılıkları

 1. Madde Bağımlılığı/Sigara Bağımlılığı
 2. Kumar Bağımlılığı
 3. Teknoloji Bağımlılığı (Bilgisayar, Telefon, Sosyal Medya, Oyun)
 4. Motivasyonel Görüşme Teknikleri
 5. Temel İlkeleri Teorik Altyapısı, Uygulamaları ve Stratejileri
 1. Cinsellik Nedir? Cinsiyet nedir?
 2. Cinsel Kimlik Oluşumu ve Cinsel Kimlik Kazanımını Etkileyen Faktörler
 3. Ergenlikte Cinsellik ve Vücut Değişimleri
 4. Büyüme ve Beden Değişikliklerinin Davranış ve Tutumlar Üzerindeki Etkileri
 5. Anne Babaların Cinsel Gelişim Dönemindeki Tutumları
 6. Çocuk İhmal ve İstismar (Duygusal İstismar, Fiziksel İstismar, Cinsel İstismar)
 7. Cinsel Eğitim Nasıl Verilir?
 8. Cinsel İhmal ve İstismar Nasıl Önlenir?

III. DÜZEY AİLE TERAPİSİ TEKNİKLERİ (160 saat)

 1. Tanımı Kuramcıları ve Temel Kavramlar
 2. Değerlendirmenin Dört Temel Yapı Taşı
 3. Psikodinamik Psikoterapiye Uygunluk Kriterleri
 4. Bebeklik ve Okul Çağı Çocukları ile Psikodinamik Psikoterapi
 5. İlkokul Çağı Çocukları ile Psikodinamik Psikoterapi
 6. Ortaokul Çağı Çocukları ile Psikodinamik Psikoterapi
 7. Lise Çağı Çocukları ile Psikodinamik Psikoterapi
 1. Tanımı Kuramcıları ve Teorik Temelleri
 2. Çocuk Odaklı BDT Temel Prensipleri ve Çocuklara Uyarlanması ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
 3. Ebeveyn Odaklı BDT’ye Katılımı
 1. BDT Teknik ve Alıştırmaları
 2. Formülasyon
 3. BDT’nin Pratikte Uygulamaları
 4. BDT ile Kaygı Bozuklukları Psikoterapisi
 5. BDT ile Depresyon Psikoterapisi
 6. BDT ile OKB Psikoterapisi
 7. BDT ile Yeme Bozuklukları Psikoterapisi
 1. Tanımı, Kuramcıları ve Teorik Temelleri
 2. Ailenin Tanımı, Fonksiyonel ve Disfonksiyonel Aile
 3. Aile Yaşam Döngüsü
 4. Aile Modelleri
 5. Amaç, Avantaj ve Sınırlılıkları
 6. Aile içi İletişim Teknikleri ve Çatışma Yönetimi
 7. Boşanma öncesi ve sonrası dengeler
 8. İkinci evlilikler ve yeni aileye uyum

Sistemik Aile Terapisinde Teknikler

 1. Genogram, Dışsallaştırma, Yeniden Çerçeveleme,
 2. Soru Teknikleri (Mucize Sorular, Paradoks Sorular, İstisna Sorular)
 3. Aile Panosu, Aile Heykelleştirmesi, Aile Dizimi
 4. Metafor Kullanımı, Bibliyoterapi ve Sineterapi, Sanat Terapi

Sistemik Aile Terapisinin Çocuk ve Ergen Psikoterapisinde Kullanımı

Sistemik Aile Terapisi Uygulama Aşamaları

 1. Aşk, Sevgi Ve Sevgi Dilleri
 2. Bağlanma Stilleri Ve Çift Dinamikleri
 3. Evlilik Süreci Ve Uyum
 4. Evlilik Ve Yaşanılan Sorunlar
 5. İletişim Sorunları Ve Çatışma
 6. Evlilikte Rol Paylaşımı
 7. Ebeveynlik Becerileri
 8. Bütçe İdaresi
 9. Cinsel Yaşam
 1. Evlilik Terapisi Tanımı, Kuramcıları Ve Teorik Temelleri
 2. Evlilik Terapisi Teknikleri
 3. Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
 4. Duygu Odaklı Yaklaşım
 5. Çözüm Odaklı Yaklaşım
 1. Aldatma Ve Sadakatsizlik
 2. Ayrılık Ve Boşanma
 3. Yeniden Evlenme Ve Yeni Aile Düzeni
 4. Zor Çiftlerle Çalışmak

V. DÜZEY: CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINA GİRİŞ (60 saat)

 1. Cinsellik Nedir?
 2. Cinsel Öykü Alma,
 3. Cinsel Tedavi Aşamaları
 1. Kadınlarda Cinsel İstek Bozukluğu
 2. Kadınlarda Cinsel Uyarılma Bozukluğu
 3. Cinsel Ağrı Bozuklukları (Vajinismus Ve Disparoni)
 4. Tıbbı Duruma Bağlı Cinsel İşlev Bozuklukları
 5. Başka Türlü Adlandırılamayan Bozukluklar
 1. Erkek Cinsel Anatomisi Ve Fizyolojisi
 2. Erkeklerde Cinsel İstek Bozukluğu
 3. Erkeklerde Cinsel Uyarılma Bozukluğu (Sertleşme Bozukluğu)
 4. Orgazm Ve Boşalmayla İlgili Bozukluklar (Erken Boşalma, Geç Boşalma)
 5. Cinsel Ağrı Bozuklukları (Disparoni)
 6. Tıbbı Duruma Bağlı Cinsel İşlev Bozuklukları
 7. Başka Türlü Adlandırılamayan Bozukluklar

VI. DÜZEY: FORMÜLASYON ve SÜPERVİZYON (40 saat)

23. MODÜL: FORMÜLASYON ve SÜPERVİZYON (23-24 KASIM 2024 – ONLINE)

24. MODÜL: FORMÜLASYON ve SÜPERVİZYON (7-8 ARALIK 2024 – ONLINE)


🎓 SERTİFİKASYON

Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve AYA PSİKOAKADEMİ tarafından gerçekleştirilen eğitimin katılımcılarına, teorik ve pratik çalışma ve sınavlarını başarı ile tamamlamaları koşulu ile 480 saatlik Nişantaşı Üniversitesi Rektörü imzası ile T.C . Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 41576. Mevzuat, Madde 17 / 2a, 2ç gereğince meslek elemanlarının eğitim çalışmaları ve süpervizyon esasına göre bütün hak ve yetkilerden faydalanmak üzere “AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI” verilecektir.

❗❗60 kişilik sınırlı kontenjan için lütfen erken kayıt yaptırınız ❗❗
.
KAYIT ve BİLGİ:
📲 0(535) 055 30 35
📲 https://ayapsikoakademi.com
📲 https://sem.nisantasi.edu.tr

🎓 EĞİTMENLER

 • Dr. Öğr. Görevlisi Obengül EJDER
 • Doç. Dr. Gökçen ERDOĞAN

🎓 Kimler Katılabilir

 • Çocuk ve Ergen Psikiyatri uzmanlarını ve asistanları,
 • Aile Hekimi uzmanlarını ve asistanları,
 • Psikoloji Bölümü mezunlarını ve son sınıf öğrencileri,
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunlarını ve son sınıf öğrencileri,
 • Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunlarını ve son sınıf öğrencileri,
 • Yüksek psikiyatri hemşireliği mezunları,
 • Çocuk Gelişimi lisans mezunları,
 • Sosyoloji lisans mezunları,
 • Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans’ı yapmış olan Ruh Sağlığı Profesyonelleri.
 • Yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri dışında eğitimlerimize kayıt kesinlikle kabul edilmemektedir..
 • YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı üniversitelerden mezun olan ve yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri eğitimlerimize başvurabilirler.