Çocuklarda Öğrenme Güçlüklerine DİKKAT !

Çocuklarda Öğrenme Güçlüklerine DİKKAT !

Öğrenme, insanın doğduğu günden ölünceye kadar devam eden , kişinin gelişim düzeyine ve bireysel özelliklerine göre değişim gösteren bir süreçtir.
Bu süreç içinde ;
• normal veya normalin üstünde zekaya sahip( IQ 85 in üstünde ) ,
• belirgin bir beyin hasarı ve duyusal özrü olmayan,
• dinleme, konuşma,okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik becerilerinin kazanılmasında veya kullanılmasında sorun yaşayan
• kendini idare etmekte, sosyal algılama ve sosyal etkileşimde sorun yaşayan,
• standart eğitime rağmen yaşına ve zekasına uygun başarı gösteremeyen bireylerdeki durumların tümüne öğrenme güçlüğü diye tanımlamaktayız.
• Eğer çocuğunuz görsel, işitsel ya da fiziksel kusurlar, zekâ geriliği, duygusal problemler, çevresel, kültürel ya da ekonomik açıdan elverişsiz koşullar gibi nedenlerle farklı öğreniyorsa bu durumu öğrenme güçlüğü olarak değerlendirilmemektedir.

Öğrenme Güçlüğünün Etkilediği Alanlar:
• Konuşma dili: Dinleme ya da konuşma problemleri
• Okuma: Kelimeleri anlama, tanıma ve kodlama problemleri
• Yazılı dili: Fikirleri organize etme, yazma ve heceleme problemleri
• Matematik: Bazı basit kavramları anlama ve aritmetik işlem problemleri
• Yargılama: Düşünceleri bir araya getirip organize etme problemleri
• Sosyal davranış: Arkadaş edinme, sosyal muhakeme ve düş kırıklılıklarıyla baş etme problemleri
• Hafıza: Talimatları ya da olayları ezberlemekte ve hatırlamakta güçlük yaşamak
• Fiziksel koordinasyon: Atlama, zıplama, küçük objelerle çalışma ve el yazısı ile ilgili güçlük yaşamak
• Organizasyon: Zamanı ve kendine ait eşyaları yönetmekte, belirli bir plan dâhilinde hareket etmekte güçlük yaşamak
• Düşünmek hakkında düşünmek (üst biliş): Hatalardan ders çıkartma, strateji kullanma gibi konularda güçlük yaşamak

Bu gönderiyi paylaş