Doğru Hedefe Yürüyün

Doğru Hedefe Yürüyün

Doğru Hedefe Yürüyün

Üniversite öncesinde hangi okul ve bölüm tercih edilmeli?

Çocuğum için en doğru meslekler hangileri?

Çocuğum üniversitede hangi bölümlerde başarılı olabilir?

Çocuğuma hangi eğitimleri aldırmalıyım?

Çocuğumun mesleki hayatına faydalı olabilecek faaliyetler neler?

Çocuğum hangi mesleği seçerse mutlu ve verimli olabilir?

 

Eminim sizler de pek çok danışanım gibi , çocuğunuz için bu ve benzeri sorulara yanıt arıyorsunuzdur? Meslek seçimi konusunda gençlere danışmanlık verirken en sık kullandığımız bilimsel  envanterlerin başında Holland Mesleki Tercih Envanteri geliyor.

John Holland,  insanların, kişilik özellikleri ve ilgi alanlarının altı grupta toplanabileceğini göstermiş ve Tipoloji Kuramı olarak bilinen kişilik kuramını geliştirerek , kişiliklerine uygun olan meslekler seçen kişilerin daha mutlu ve başarılı olacağı sonucuna varmış.

Holland’ın kuramında tanımladığı 6 kişilik tipi:

 1. Realistik Tip: Uygulamacı, maddeci ve diğer insanlarla iç içe olmayı tercih etmeyen kişilerdir. Güçlü ,somut ve ayakları yere basan faaliyetlere ilgi duyarlar, kişilerarası ilişkilerdeki becerileri zayıftır.
 • Mekanik, el becerileri, teknik ve tarımsal beceriler ve uygulamalar ve somut problem çözme gerektiren iş çevreleri bu kişilik tipine uygundur.
 • Objeler, araçlar, makineler, aletler, bitki ya da hayvanlarla çalışmaktan hoşlanırlar.
 1. Araştırmacı Tip: çözümleyici, kendi düşünce ve hislerine kulak veren ve karmaşık konulara ilgi duyan kişilerdir. Bilimsel yöntemlere önem verirler, sosyal ve liderlik becerileri gelişmemiştir.
 • Matematik ve fen bilimlerinde ( Tıp, eczacılık vbg. )yeteneklidirler.
 • Bilimsel, meraklı, çalışkan ve bağımsız olma eğilimindedirler.
 • Gözlem yapmak, öğrenmek, araştırmak, analiz etmek, değerlendirmek ve ölçmekten hoşlanırlar.
 1. Yaratıcı Tip : yaratıcı, ifade etme yeteneği olan, hassas ve kalıpları kabul etmeyen kişilerdir. Özgürlüğe, belirsizliğe ve estetiğe itibar ederler ve düzenli bir şekilde bilgi işleme becerileri yoktur.
 • Sıradanlıktan uzak, sanatsal ve sezgisel yetenekleri vardır.
 • Dil, sanat, müzik ve/veya drama becerilerini geliştirirler.
 • Yaratıcılık, hayal ve imgelemeye izin veren ve yapılandırılmamış etkinliklerle uğraşmaktan hoşlanırlar.
 1. Sosyal Tip: işbirliğine önem veren, ahlaklı, sorumlu, anlayışlı ve dost canlısı olmaya yatkın kişilerdir. Kişilerarası ilişkilere değer verirler, mekanik ve bilimsel becerilerden yoksundurlar.
 • Sözel becerileri iyidir.
 • İnsanlarla çalışmaktan hoşlanırlar.
 • Yardımsever ve arkadaşça olma eğilimindedirler.
 • Bilgilendirme, aydınlatma, öğretme, yardım etme, eğitme veya tedavi ve iyileştirmeden hoşlanırlar.

 

 1. Girişimci Tip: hırslı, dışa dönük, baskın ve kendine güvenli kişilerdir. Politik ve ekonomik alandaki başarılara itibar ederler ve bilimsel yetenekleri gelişmemiştir.
 • Liderlik etmekten, insanları etkilemekten, ikna etmekten, yönetmekten ve iyi performans ortaya koymaktan hoşlanırlar.
 • Satış veya insan yönetme etkinlikleri içeren işleri tercih ederler.
 • Tutkulu, dışadönük, enerjik ve kendilerine güvenli olma eğilimindedirler.

 

 1. Düzenli Tip: Gelenekçi tipler metotçu, kalıpçı, vicdanlı, yaratıcı olmayan ve uygulamacı olma eğiliminde olan insanlardır. İşte düzenlemeye ve başarıya değer verirler ve sanatçılık becerisinden yoksundurlar.
 • Bilgileri temiz ve sıralı bir şekilde tutarlar.
 • Düzenlidirler, masa işleri ve sayısal etkinliklerde yeteneklidirler
 • Kayıt tutma, hesaplama, bilgisayar kullanmayı gerektiren işleri tercih ederler.
 • Sorumlu, bağımlı ve ayrıntıya dikkat etme eğilimindedirler.fotograf

Bu gönderiyi paylaş