Bütüncül Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Eğitimi

Bütüncül Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Eğitimi

Eğitimin İçeriği:

 • 1. MODÜL : Fiziksel ve Ruhsal Gelişim Evreleri
 • 2. MODÜL: Çocuklarda Görülen Ruhsal ve Psikolojik Bozuklukların tanı ve tedavisi
 • 3. MODÜL: Çocuklarda Görülen Ruhsal ve Psikolojik Bozuklukların tanı ve tedavisi
 • 4. MODÜL: Çocuk ve Ergenlerde Cinsel Gelişim, İhmal ve İstismar
 • 5. MODÜL: Ergenlerde Görülen Ruhsal ve Psikolojik Bozuklukların tanı ve tedavisi
 • 6. MODÜL: Psikoterapi Süreçleri
 • 7. MODÜL: Psikoterapötik beceriler ve müdahaleler( Çağdaş Psikodinamik Psikoterapi )
 • 8. MODÜL : Psikoterapötik beceriler ve müdahaleler ( Bilişsel Davranışçı Psikoterapi )
 • 9. MODÜL: Psikoterapötik beceriler ve müdahaleler ( Oyun terapisi )
 • 10. MODÜL: Psikoterapötik beceriler ve müdahaleler ( Aİle Terapisi )
 • 11. MODÜL: Psikoterapi uygulamasında kullanılan testler, formlar, ölçekler ve yönergeler
 • 12. MODÜL: Psikoterapi uygulamasında kullanılan testler, formlar, ölçekler ve yönergeler
 • 13 – 16. MODÜL: Formülasyon ve Süpervizyon

1. MODÜL

Fiziksel ve Ruhsal Gelişim Evreleri ( Prof.Dr. Orhan Derman, Dr.Obengül EJDER )

Çocuklarda Sağlıklı Fiziksel Gelişim Evreleri

Çocuklarda Sağlıklı Ruhsal Gelişim Evreleri

 • Bilişsel Gelişim – PİAGET
 • Ahlak Gelişimi – KOHLBERG
 • Psikoseksüel Gelişim –FREUD
 • Psikososyal Gelişim –ERICSON
 • Kişilik Gelişimi
 • Savunma Mekanizmaları

2. MODÜL – 3. MODÜL

Çocuklarda Görülen Ruhsal ve Psikolojik Bozukluklar

 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
 • Otistik spektrum bozukluğu
 • İletişim Bozuklukları
 • Motor Bozukluklar
 • Diğer bozukluklar
 • Bağlanma Bozukluğu
 • Öğrenme Bozuklukları
 • Okuma bozukluğu ( disleksi )
 • Yazılı anlatım( disgrafi )
 • Matematik öğrenme güçlüğü
 • Okul başarısı ile ilgili sorunlar
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Yıkıcı Davranım Bozuklukları
 • Davranım Bozuklukları
 • Karşı Olma- Karşı Gelme
 • Dışa Atım Bozuklukları
 • Enüresis
 • Encopresis
 • Kaygı Bozuklukları
 • Parmak Emme, Tırnak Yeme
 • Ayrılma Kaygısı Bozukluğu
 • Sosyal Kaygı Bozukluğu
 • Performans kaygısı
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Fobiler
 • Depresif Bozukluklar
 • Bipolar Affektif Bozukluk
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Çocuklarda Depresyon
 • Tik Bozuklukları
 • Uyku bozuklukları
 • Beslenme ve Yeme Bozuklukları
 • Bebeklik Anoreksisi/Pika/Obesite

4. MODÜL

Çocuklarda ve Ergenlerde Sağlıklı Cinsel Gelişim, İhmal ve İstismarın Önlenmesi

 • Cinsellik Nedir? Cinsiyet nedir?
 • Cinsel Kimlik Oluşumu ve Cinsel Kimlik Kazanımını Etkileyen Faktörler
 • Ergenlikte Cinsellik ve Vücut Değişimleri
 • Büyüme ve Beden Değişikliklerinin Davranış ve Tutumlar Üzerindeki Etkileri
 • Anne Babaların Cinsel Gelişim Dönemindeki Tutumları
 • Çocuk İstismarı ve İhmali ( Duygusal İstismar,Fiziksel İstismar,Cinsel İstismar)
 • Cinsel Eğitim Nasıl Verilir
 • Aile ve Çocuk Hukuku

5. MODÜL

Ergenlerde Görülen Ruhsal ve Psikolojik Bozukluklar

Ergenlerde Görülen Ruhsal ve Psikolojik Bozukluklardaki Semptomların Saptanması ve Tedavi

 • Ergenlerde Görülen Psikosomatik Hastalıklar
 • Ergenlik Döneminde Depresyon ve İntiharın Önlenmesi
 • Ergenlerde Görülen Yeme Bozuklukları( Anoreksiya, Bulmia, Aşırı Yemek Yeme)
 • Ergenlikte Disiplin/Uyum ve Davranış Sorunları
 • Akran Zorbalığı / Okuldan Kaçma / Küfür
 • Ergenlik Dönemi Bağımlılıkları
 • Madde Bağımlılığı/Sigara Bağımlılığı
 • Bilgisayar/İnternet/Telefon Bağımlılığı

6. MODÜL

Psikoterapi süreçleri

 • Psikoterapi Nedir?
 • Çocuk ve Ergen Psikoterapisinin Farkı Nedir?
 • Çocuk ve Ergen Danışanlarla İlk İlişkinin Kurulması ve İletişim
 • İlk Görüşmenin Yapılandırılması
 • Danışanın Sorunlarını Değerlendirme
 • Tanı koyma, vaka formülasyonu ve vaka analizi yaparak “ne tedavi ediyorum” sorusuna yanıt verme
 • Psikoterapide amaç ve strateji oluşturma
 • Çocuk ve Ergen danışanlarla terapötik işbirliği sağlama
 • Etik kurallar ve nasıl uygulanacağını öğrenme

7. MODÜL

Psikoterapötik Beceriler ve Müdahaleler

 • Psikoanalitik Terapi yaklaşımı

8. MODÜL

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Teorik Temel Bilgi ve Teknikler
 • Çözüm Odaklı Terapi Yaklaşımı (ÇOT

9. MODÜL

 • Oyun Terapisi ve Çeşitleri
 • Çocuk merkezli oyun terapisi ( Deneyimsel Oyun Terapisi)
 • Aile merkezli oyun terapisi (Filial Terapi)

10. MODÜL

 • Aile Terapisi
 • Aile Yaşam Döngüsü
 • Aile Modelleri
 • Aile içi İletişim Teknikleri ve Çatışma Yönetimi
 • Boşanma öncesi ve sonrası dengeler
 • İkinci evlilikler ve yeni aileye uyum
 • Evlat edinme

11. MODÜL – 12. MODÜL

Psikoterapi uygulamasında kullanılan testler, formlar, ölçekler ve yönergeler

 • Gelişim Testleri
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri:
 • Denver II Gelişimsel Tarama Envanteri
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Gesell Gelişim Figürleri Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi (4-6yaş)
 • Dikkat Algı Testleri
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • A.T Tematik Algı Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Zeka Testleri
 • GoodEnough – Harris Bir İnsan Çiz Testi
 • Kişilik Testleri
 • LouisaDussPsikanalitik Hikâyeler Testi
 • Draw A Person – Bir İnsan Çiz – Testi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi

Eğitim Süresi:

Toplam 16  Ay – 12 Ay Teorik ( Ayda 1 hafta sonu / 2 gün ) + 4 Ay Uygulamalı Süpervizyon

 • 1. Modül: 07-08 Aralık 2019
 • 2. Modül: 18-19 Ocak 2020
 • 3. Modül: 08-09 Şubat 2020
 • 4. Modül: 07-08 Mart 2020
 • 5. Modül: 18-19 Nisan 2020
 • 6. Modül: 16-17 Mayıs 2020
 • 7. Modül: 06-07 Haziran 2020
 • 8. Modül: 04-05 Temmuz 2020
 • 9. Modül: 22-23 Ağustos 2020
 • 10. Modül: 05-06 Eylül 2020
 • 11. Modül: 10-11 Ekim 2020
 • 12. Modül: 07-08 Kasım 2020
 • 13. Modül: 12-13 Aralık 2020
 • 14. Modül: 09-10 Ocak 2021
 • 15. Modül: 06-07 Şubat 2021
 • 16. Modül: 06-07 Mart 2021

Bu gönderiyi paylaş